Znaleziono 481 wyników

autor: Maciej Porcz
11 kwie 2019, 05:38
Forum: Słowo
Temat: 11.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 68

11.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 11.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Rdz 17, 3-9 Przymierze Boga z Abrahamem Czytanie z Księgi Rodzaju Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje...
autor: Maciej Porcz
10 kwie 2019, 05:36
Forum: Słowo
Temat: 10.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 28

10.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 10.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Dn 3, 14-20. 91-92. 95 Ocalenie trzech młodzieńców Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, k...
autor: Maciej Porcz
09 kwie 2019, 05:23
Forum: Słowo
Temat: 09.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 31

09.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 09.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Lb 21, 4-9 Wąż miedziany znakiem ocalenia Czytanie z Księgi Liczb Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Cz...
autor: Maciej Porcz
08 kwie 2019, 05:42
Forum: Słowo
Temat: 08,04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 30

08,04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś🙏😇 🔹 08.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie obwiniają Czytanie z Księgi proroka Daniela W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Chilkiasza; była o...
autor: Maciej Porcz
07 kwie 2019, 08:36
Forum: Słowo
Temat: 07.04.2019 V niedziela Wielkiego Postu
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 29

07.04.2019 V niedziela Wielkiego Postu

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 07.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Iz 43, 16-21 Obietnica nowego wyzwolenia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zga...
autor: Maciej Porcz
06 kwie 2019, 05:24
Forum: Słowo
Temat: 06.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 36

06.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 06.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Jr 11, 18-20 Jak baranek, którego prowadzą na zabicie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięl...
autor: Maciej Porcz
05 kwie 2019, 05:30
Forum: Słowo
Temat: 05.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 32

05.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 05.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Mdr 2, 1a. 12-22 Spisek przeciw sprawiedliwemu Czytanie z Księgi Mądrości Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, w...
autor: Maciej Porcz
04 kwie 2019, 05:34
Forum: Słowo
Temat: 04.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 39

04.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 04.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Wj 32, 7-14 Mojżesz wstawia się za ludem Czytanie z Księgi Wyjścia Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworz...
autor: Maciej Porcz
03 kwie 2019, 05:35
Forum: Słowo
Temat: 03.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 30

03.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś🙏😇 🔹 03.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Iz 49, 8-15 Przymierze Boga z Izraelem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowi...
autor: Maciej Porcz
02 kwie 2019, 05:32
Forum: Słowo
Temat: 02.04.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 29

02.04.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 02.04.2019 PIERWSZE CZYTANIE Ez 47, 1-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kieru...