Znaleziono 427 wyników

autor: Maciej Porcz
26 sty 2019, 05:21
Forum: Słowo
Temat: 26.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 63

26.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 26.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE 2 Tm 1,1-8 Żywa wiara Tymoteusza Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dz...
autor: Maciej Porcz
25 sty 2019, 06:40
Forum: Piękne modlitwy
Temat: Autentycznosc tej modlitwy?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 78

Re: Autentycznosc tej modlitwy?

Raczej bym z tym uważał. Najbardziej prawdopodobne, iż jest to po prostu czyjaś "inwencja twórcza".
Jest wiele świetnych modlitw tradycyjnych lub nowszych, którymi modli się kościół - jest z czego wybierać ;)

Błogosławię :)
autor: Maciej Porcz
25 sty 2019, 06:16
Forum: Słowo
Temat: 25.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 44

25.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 25.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Dz 22,3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł powiedział do ludu: „Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykszt...
autor: Maciej Porcz
24 sty 2019, 06:21
Forum: Słowo
Temat: 24.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 52

24.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 24.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Hbr 7, 25 – 8, 6 Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem ...
autor: Maciej Porcz
23 sty 2019, 06:26
Forum: Słowo
Temat: 23.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 52

23.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 23.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Hbr 7, 1-3. 15-17 Melchizedek typem biblijnym Chrystusa Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosła...
autor: Maciej Porcz
22 sty 2019, 06:26
Forum: Słowo
Temat: 22.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 67

22.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 22.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Hbr 6, 10-20 Motywy naszej nadziei Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragn...
autor: Maciej Porcz
21 sty 2019, 06:14
Forum: Słowo
Temat: 21.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 57

21.01.2019

PIERWSZE CZYTANIE Hbr 5, 1-10 Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka Czytanie z Listu do Hebrajczyków Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą,...
autor: Maciej Porcz
20 sty 2019, 11:39
Forum: Słowo
Temat: 20.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 55

20.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 20.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Iz 62, 1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie j...
autor: Maciej Porcz
19 sty 2019, 10:10
Forum: Słowo
Temat: 19.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 57

19.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 19.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Hbr 4, 12-16 Jezus wielki arcykapłan Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragni...
autor: Maciej Porcz
18 sty 2019, 06:23
Forum: Słowo
Temat: 18.01.2019
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 63

18.01.2019

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇 🔹 18.01.2019 PIERWSZE CZYTANIE Hbr 4, 1-5. 11 Śpieszmy do odpoczynku Bożego Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i my otrzymaliśmy dob...