Nowenna do Sw.Anny 17-25 lipca

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Nowenna do Sw.Anny 17-25 lipca

Post autor: anna maria » 19 lip 2015, 21:14

Nowenna do Sw.Anny

(17 lipca – 25 lipca)+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.Modlitwa.

Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.W pierwszym dniu nowenny:

Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu…W drugim dniu nowenny:

Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W trzecim dniu nowenny:

Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W czwartym dniu nowenny:

Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W piątym dniu nowenny:

Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa – Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W szóstym dniu nowenny:

Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym przez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu ….W siódmym dniu nowenny:

Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W ósmym dniu nowenny:

Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków, jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaskę cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …W dziewiątym dniu nowenny:

Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzę, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

**********

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Nowenna do Sw.Anny 17-25 lipca

Post autor: anna maria » 20 lip 2015, 18:39

Wezwania do św. Anny

Święta Anno, wybrana przez Boga na matkę Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich żon i matek, módl się za nami.
Święta Anno, patronko kobiet pragnących potomstwa, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko matek oczekujących narodzenia dziecka, módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie dobrego wychowania dzieci, módl się za nami.
Święta Anno, orędowniczko więzi pokoju i zgody między pokoleniami, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko starszych kobiet oddanych wychowaniu wnuków, módl się za nami.
Święta Anno, pocieszycielko smutnych i strapionych, módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo do Ciebie się uciekających, módl się za nami.
Święta Anno, patronko błogosławionej śmierci, módl się za nami.
/Ag.Op/

Módl się za nami, święta Anno.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś błogosławioną Annę, wybraną Matkę najmilszej Rodzicielki Twojej wywyższył do chwały wiecznej radości, daj nam, prosimy Cię, przez jej chwalebne zasługi i wstawiennictwo, abyśmy również wiecznej dostąpili chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela naszego. Spraw, abyśmy za jej przykładem, z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. Tobie, święta Anno, polecamy opiekę nad naszymi rodzicami, domami i wszystkim, co posiadamy. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa, abyśmy bez trwogi, ufni w Twoje wstawiennictwo, mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu, Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Antyfona:

Pan dał jej chwałę i wywyższył owoc jej żywota na Bożą Rodzicielkę, przeto chwała jej nie ustanie na wieki.
Błogosławiona jesteś, Anno, żeś dała nam Matkę Zbawiciela.
Wstawiaj się za nami do Syna.

Módlmy się:
Boże, któryś świętej Annie udzielił tej łaski, że zasłużyła sobie stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa spraw to łaskawie, abyśmy cześć Jej oddając, zasłużyli sobie na pomoc Jej orędownictwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Bądź Pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłosierne oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.
Modlitwa

Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu Matki, z której się narodził jako Bóg-Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu oblubienicę tak godną i doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością; sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni używają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów. Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.
O święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa naszego Pana i Matki Jego, Twej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa powszechna

Chrystus obecny w „domowym Kościele” jest nagrodą rodzin i światłem dla świata. Uwielbiajmy Go i prośmy, aby łaskawie wejrzał na potrzeby ludzkiej rodziny.
Jezu Chryste, Ty zechciałeś urodzić się w rodzinie 1udzkiej, spraw, by Twój Kościół zawsze był miłującą się rodziną dzieci Bożych.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty uświęciłeś związek małżeński i uczyniłeś go sakramentem prowadzącym do zbawienia, daj wszystkim małżonkom łaskę wytrwania w jedności, wierności i miłości.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty sprawiłeś, że święta Anna wydała na świat Niepokalanie Poczętą Matkę Twoją, Maryję, daj wszystkim matkom radość macierzyństwa i wychowania swych dzieci na chwałę Boga i pożytek ludzi.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty byłeś ,posłuszny Maryi i Józefowi, dozwól, by wszyscy rodzice cieszyli się miłością i posłuszeństwem swych dzieci.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty uczyniłeś swą Matkę stojącą pod krzyżem współ odkupicielką i matką naszą, przyjmij zanoszone za Jej wstawiennictwem prośby i błagania wszystkich matek samotnych, cierpiących, opuszczonych i pokrzywdzonych.
Święta Anno, oręduj za nami.
Panie Jezu Chryste, Ty pozwalasz nam oddawać cześć świętej Annie i doznawać jej orędownictwa, naucz nas zawsze z szacunkiem i wdzięcznością odnosić się do wszystkich, zwłaszcza członków naszych rodzin, dla których prosimy o Twoje błogosławieństwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Albo:

Bóg, Ojciec ludzkiej rodziny, w przedziwny sposób w ludziach i poprzez ludzi przygotowuje drogi zbawienia. Prosimy, by przez przyczynę świętej Anny, matki Bogarodzicy, wysłuchał nasze błagania: Święta Anno, oręduj za nami.
Panie, Ty poprzez rodzinę świętej Anny przygotowałaś Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Zbawiciela, spraw, by wszystkie rodziny były otwarte na zbawcze plany Twoje i współpracowały w ich spełnieniu.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty zechciałeś, by rodzina świętej Anny i Joachima była oparciem dla Najświętszej Rodziny, spraw, by babcie, dziadkowie i całe starsze pokolenie byli ciepłym i mocnym oparciem dla budowania Bogiem napełnionych małżeństw i rodzin.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty przy sercu świętej Anny formowałeś serce Niepokalanej Dziewicy i napełniałeś je najczystszą miłością, spraw, by wszystkie matki były naczyniem Bożej miłości dla dzieci.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty poprzez świętą Annę wprowadzałeś Najświętszą Maryję Pannę w nasłuchiwanie i rozważanie słowa Bożego, spraw, by rodziny poprzez czytanie słowa Bożego, refleksję i wspólną modlitwę stawały się Kościołem domowym.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty w czystym domu świętej Anny natchnąłeś Najświętszą Maryję Pannę do całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie, spraw, by rodziny, przez czystość i trzeźwość, przygotowały swoje dzieci do oddania się Bogu, zwłaszcza do powołania na Jego wyłączną służbę.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty w pełnym otwarcia środowisku rodzinnym świętej Anny uwrażliwiłeś serce Maryi na potrzeby ludzi, spraw, by rodziny były szkołą życia społecznego.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty dałeś nam świętą Annę Patronkę, spraw, by kapłani, zakonnicy, zakonnice i wierni coraz bardziej stawali się w Chrystusie jedną rodziną Bożą.
Niech święta Anna oręduje za nami.


Litania do świętej Anny

(do odmawiania podczas nowenny i w dniu święta)Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Anno, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, – módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, – módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, – módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, – módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, – módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, – módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, – módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, – módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, – módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, – módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, – módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, – módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, – módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, – módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, – módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, – módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, – módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, – wysłuchaj nas, Święta Anno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się
Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Nowenna do Sw.Anny 17-25 lipca

Post autor: anna maria » 21 lip 2015, 19:27

Wybór św. Anny na patronkę

O błogosławiona Pani, matko Bogarodzicielki Maryi, Anno święta! Ja N.N. chociaż niegodny (a) być policzony (ą) między sługi twoje, pragnąc jednak służyć tobie i ufając w twą wielką dobroć, obieram cię dziś wobec świętego Joachima, błogosławionego małżonka twego, Anioła Stróża mego i wszystkich Świętych za moją patronkę i matkę. Mam mocne postanowienie zawsze naśladować twe cnoty, wiernie tobie służyć i podług sił moich się starać, aby i inni tobie służyli. Proszę cię więc pokornie, o łaskawa matko, przez krew najświętszą, którą Wnuk twój Jezus Chrystus dla mnie na krzyżu przelał, przyjmij mnie łaskawie do liczby twoich dzieci i wyjednaj mi u Boga tę laskę, abym nigdy nic takiego nie myślał (a), nie mówił (a) ani nie czynił (a), co by Panu Bogu i Tobie się nie podobało. Opiekuj się osobliwie duszą moją w godzinę śmierci, o wielka i można Patronko. Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Nowenna do Sw.Anny 17-25 lipca

Post autor: anna maria » 19 lip 2017, 07:50

Nowenna do św. Anny o łaski tworzenia wielu katolickich rodzin

CZĘŚĆ BŁAGALNA
8- 16 lipca

Modlitwa o wspomożenie katolickich rodzin

Święta Anno, matko Maryi Dziewicy i babko Pana naszego Jezusa Chrystusa: Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga, przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny! Amen.

Boże, który obdarzyłeś św. Annę godnością macierzyństwa Matki Zbawiciela naszego, spraw, abyśmy za jej przykładem z radością witali każde poczęte życie, a przez sumienne wypełnianie obowiązków rodzicielskich otrzymali zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Anny

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Anno,
Święta Anno, babko Chrystusowa,
Święta Anno, matko najświętszej Panny Maryi niepokalanie poczętej,
Święta Anno, małżonko świętego Joachima,
Święta Anno, świekro świętego Józefa,
Święta Anno, arko Noego sprawiedliwego,
Święta Anno, różdżko Jessego,
Święta Anno, ze krwi królewskiej idąca,
Święta Anno, sławo Betleemu,
Święta Anno, ozdobo Nazaretu,
Święta Anno, przybytku Boski,
Święta Anno, domie piękności,
Święta Anno, obłoku żyzny i jasny,
Święta Anno, naczynie pełne łaski Boskiej,
Święta Anno, zwierciadło posłuszeństwa,
Święta Anno, wzorze cierpliwości,
Święta Anno, przykładzie nabożeństwa,
Święta Anno, obrono Kościoła Bożego,
Święta Anno, okręcie zbawienny tonących,
Święta Anno, drogo bezpieczna pielgrzymujących,
Święta Anno, uwolnienie niewolników,
Święta Anno, opiekunko sierot i ubogich,
Święta Anno, ozdobo i patronko stanu małżeńskiego,
Święta Anno, matko wdów osierociałych,
Święta Anno, języku niemych przed Bogiem,
Święta Anno, oświecenie ślepych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
V. Przyczyń się za nami do Boga Anno święta.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana
Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, któryś przebłogosławioną Annę za matkę przenajświętszej Rodzicielce Jednorodzonego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, wybrać raczył, racz dać, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, za Jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Modlitwa o wiele nowych katolickich rodzin
Święta Anno! Potężna i wywyższona przez Boga, a cicha i ukryta w swej chwale, najbliższa Jezusa i Maryi, najmilsza w Ich oczach. Oto my grzeszni zwracamy się do Ciebie w naszym ucisku i wielkiej potrzebie. Wstaw się za nami przed Bożym obliczem. Uproś nam miłosierdzie u Boga, aby wysłuchał modlitwy nasze i udzielił nam łaski wielu nowych katolickich rodzin, tak, żeby poszukujący pośród nas mogli znaleźć właściwego współmałżonka! Prosimy Cię o to przez Twoją miłość do Jezusa i Maryi. W Jezusie, Synu Człowieczym, Tyś naszą Babcią ukochaną, nie gardź naszym wołaniem, a do końca życia będziemy Ci dziękować za Twoją dobroć.


CZĘŚĆ DZIĘKCZYNNA
17-25 lipca

Litania do św. Anny

Modlitwa dziękczynna za łaski wyproszone przez wstawiennictwo świętej Anny

Boże, któryś błogosławioną Annę wybrać raczył za matkę najczystszej z panien i najbłogosławieńszej z matek, Najświętszej Maryi Panny, uznaję to z Kościołem świętym za osobliwszą dobroci Twojej łaskę, za którą niechaj Cię wszystkie narody wielbią oraz niech błogosławią i tę z wielu innych wybraną przez Ciebie świętą: że z Jej krwi doczekały się pożądanego światu Zbawiciela. Ach bądźże błogosławiona i od wszystkich nabożnie czczona Anno święta! Wejrzał Bóg na Twoją długą małżeństwa niepłodność i upokorzenie, i oddalił od Ciebie tę tak wielką u dawnych hańbę, pokazał wszechmocny nad Tobą moc ręki swojej i uszczęśliwił Cię, najpierwszą ze wszystkich matkę, żeś bez grzechu pierworodnego poczęła i porodziła; uczynił Ci rzecz wielką najwyższy Pan, i dał Ci taką córkę, która przedwiecznego Syna Jego stała się w czasie Matką. O jak wielkie błogosławieństwa Twoje z Boga Anno święta! Błogosławiona jesteś i z córki najświętszej Twojej, którą w niewinności zrodziłaś i wychowałaś w świętobliwości; błogosławiona jesteś i z Syna Jej Jezusa Pana, który z tak bliskiej krwi Twej wziął na się ciało ludzkie i do społecznego wiecznego przyjął Cię błogosławieństwa, bądźże jeszcze błogosławiona z nas wszystkich ludzi, którzy Cię tu na ziemi wysławiamy. Dziś, dziękując Bogu za wysłuchanie naszej i Twojej prośby, dziękujemy, święta Anno, także Tobie, za Twoje wsparcie naszych rodzin i skuteczną pomoc dla poszukujących współmałżonka i chcących założyć nowe katolickie rodziny. Niechaj nasze ku Tobie nabożeństwo pomnaża Ci Twej chwały w niebie, a nam Twoja przyczyna niech zjedna uczestnictwo Twych zasług i nagrody niebieskiej. Wydałaś na świat przez córkę najświętszą Twoją pożądanego nam Zbawiciela, uprośże nam z Nią u Boga łaski najpotrzebniejsze do zbawienia. Amen.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości