Modlitwy do Maryi

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 19 cze 2013, 18:48

"Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza."

św. Franciszek z Asyżu (†1226)

Awatar użytkownika
niebieska*
Posty: 1056
Rejestracja: 22 maja 2013, 20:29

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: niebieska* » 28 cze 2013, 18:44

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady


Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów,
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach - użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 30 cze 2013, 10:51

"Jutrzenko najpiękniejsza! Pani najsłodsza, Maryjo! Spraw, by z nami było zawsze Słońce - Pan nasz a Twój Syn, Jezus Chrystus!"

Konrad z Saksonii (†1279), franciszkanin, Zwierciadło albo pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 01 lip 2013, 09:03

Modlitwa do Niepokalanej

O Niewiasto przyobleczona w słońce, z księżycem pod stopami, wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i nietknięta żadnym innym, Ty zostałaś w wizji niebiańskiej połączona z Michałem, który ze swoimi aniołami strącił z nieba starodawnego węża, diabła i szatana, chroń mnie od wszelkiej zmazy grzechu. Postaw przy mnie na straży tego Archanioła, o Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo moja. Amen

por. Apokalipsa św. Jana 12, 1-10

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 13 lip 2013, 09:10

Zwracam się ku Tobie, święta Matko Boża

Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Najwyższego,

przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętego, który spoczął na Tobie,

upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie: przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.

Zawsze wspierany przez Ciebie i napełniony Twoimi dobrodziejstwami, mając u Ciebie schronienie i światłość, będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.

Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie. Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość, tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby.

I tak będzie, Matko naszego Pana, jeżeli w moim niepewnym szukaniu Ty mnie przyjmiesz, Ty cała nam dana!

Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju Ty mnie uspokoisz, Ty, która jesteś uciszeniem.

Jeżeli zamieszanie moich namiętności Ty w pokój zamienisz, Ty dawczyni pokoju.

Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz, Ty, która jesteś Słodyczą.

Jeżeli moje nieczystości Ty usuniesz, Ty, Która pokonałaś wszelkie zepsucie.

Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz Ty, która jesteś radością.

Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa, któregoś porodziła jako Boga-Człowieka, a który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym, który jest wszystkim we wszystkich rzeczach. Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków. Amenśw. Grzegorz z Nareku (†1010)Obrazek

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 29 lip 2013, 17:55

Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam - ale we dwoje wytrwamy.
Modlitwa moja nieraz płynie bez echa - poza mną rozgłośny śmiech szatana - zwątpienie.
Z drogich nawet ust płynie pytanie - po co i na co się męczysz?
Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.
Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym - godzin zaledwie kilka - więc z Tobą staję przy krzyżu i działam.


bł. Karol de Foucauld (†1916)

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 30 lip 2013, 17:54

O Maryjo, Świątynio Trójcy; Maryjo, Nosicielko Ognia...
Maryjo, Ziemio urodzajna. Ty jesteś tą młodą rośliną,
która dała nam wonny kwiat Słowa jednorodzonego, Syna Boga,
w Tobie bowiem zostało zasiane to Słowo.
Maryjo, Wozie Ognisty, Ty niosłaś ogień ukryty
i przysłonięty popiołem Twego człowieczeństwa...
O Maryjo, widzę, że Słowo, które dałaś, jest w Tobie,
nie będąc odłączone od Ojca...
W tym wszystkim ukazuje się godność człowieka,
dla którego Bóg uczynił tak wiele i tak wielkie rzeczy...
Dziś także, o Maryjo, w Tobie objawia się moc
i wolność człowieka, bowiem gdy Anioł posłany był do Ciebie,
aby Ci zwiastować tajemnicę daru Bożego,
Syn Boży nie zszedł do łona Twego
zanim nie zgodziłaś się w Twej woli.
On czekał u drzwi Twojej woli. aż Mu otworzysz,
gdyż pragnął wejść do Ciebie i byłby nigdy nie wszedł,
gdybyś Mu nie była otwarła...
Pukała do drzwi Twoich, o Maryjo Boskość odwieczna,
lecz gdybyś nie otwarła, Bóg nie wcieliłby się w Tobie...
Do Ciebie się uciekam, Maryjo,
Tobie oddaję moje błaganie za słodką oblubienicą Chrystusa
oraz za Jego Wikariusza na ziemi,
ażeby do prowadzenia Kościoła świętego
otrzymał światło rozwagi i roztropności.
Amen.


Św. Katarzyna ze Sieny

Jacek Baliński
Członek wspólnoty
Posty: 9141
Rejestracja: 17 mar 2012, 23:41
Lokalizacja: << >>

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Jacek Baliński » 31 lip 2013, 20:21

Amen

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 19 gru 2013, 20:54

św. Weronika Giuliani (+1727), klaryska kapucynka:

"Ja, Weronika, aby być Tobie, Matko Najświętsza, posłuszną, przyrzekam Ci wierność i jednoczę się z Twoją wolą [po to], aby we wszystkim pełnić wolę Bożą." (Diario IV,542)

"Matko najdroższa, działaj za mnie. Chcę wszystkiego, czego chce Bóg i Ty. A Ty, która znasz wolę Boga, przyjmij wszystko ze mną i w moim imieniu" (Diario IV,421).


Królowej Nieba, Dziewicy Maryi, Niepokalanej i czystej.

Wszystko na chwałę i cześć Najświętszej Trójcy i Maryi Najświętszej, Córki wiecznego Ojca, Matki wiecznego Syna i Oblubienicy Ducha Świętego. (…) Jeśli chodzi o mnie, nie mówię, jakiej łaski pragnę; Tobie, Maryjo najświętsza, pozostawiam troskę o udzielenie mej duszy tego, o czym wiesz, że będzie użyteczne dla jej zbawienia. Jestem Twoją córką, Tobie ufam; niech wstawia się za mnie Twoje serce przebite siedmioma mieczami, niech ten głos uprosi mi to, abym nigdy więcej nie obrażała Boga, nieskończone Dobro. Niech Twoje najświeższe boleści wybłagają mi przebaczenie wszystkich moich grzechów. Najświętsza Maryjo, jesteś moją Mamą ukochaną; Tobie ufam, zawierzam Twojej opiece i powtarzam, że jestem Twoją córką; do Ciebie należy prowadzić mnie i troszczyć się o wszystko, co jest zbawienne dla mojej duszy. [D V, 843-844]

Mogłem to opublikować dzięki siostrom klaryskom kapucynkom ze Szczytna:
http://kapucynki.szczytno.pl/

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Re: Modlitwy do Maryi

Post autor: Moria » 30 lip 2014, 06:56

"O Maryjo, Matko Miłości, zmiłuj się nade mną, biednym dzieckiem Twoim, i daj mi choć część tej wielkiej miłości, którą Ty żywisz dla Jezusa!"

św. Piotr z Alkantary (+1562), Westchnienia Seraficznej miłości

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości