Czerwiec- SERCE JEZUSA

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4632
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Czerwiec- SERCE JEZUSA

Post autor: Ewelina Kurdziel » 27 cze 2014, 09:54

Dziś święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Przyjmij nas do Twego Serca
św. Faustyna Kowalska

O, miłosierny Jezu,
który ze skarbca swego Miłosierdzia
w wielkiej obfitości
obdarowujesz wszystkich swoimi łaskami,
przyjmij nas do przybytku
Twego najdroższego Serca
i spraw, byśmy nie opuszczali Go
przez całą wieczność.
O to Cię błagamy
przez niewysłowioną miłość, jaką
Twoje Serce płonie ku Ojcu Niebieskiemu.Niech Cię kochamy w sposób jedyny
bł. Karol de Foucauld

Jezu,
Ty, który zawsze jesteś z nami
poprzez Twoje Serce,
spraw, byśmy zawsze byli z Tobą
naszym sercem:
aby wszystkie jego uderzenia były dla Ciebie.
Spraw niech Cię kochamy w sposób jedyny,
ze wszystkich naszych sił
i tylko ze względu na Ciebie
i abyśmy kochali stworzenia
tak, jak chcesz i w tym stopniu, w jakim chcesz.
Niech nasze myśli, słowa i uczynki
będą natchnione miłością do Ciebie
i takie, by podobały się
w takim stopniu, w jakim to tylko możliwe,
Twojemu Sercu.

Niech rozpala nasze serce
Chiara Lubich

Jezu, niech Twoje Serce,
które jest płonącym ogniskiem miłości,
rozpala nasze serce
ciepłem Twojego serca
i uczyni je skarbnicą miłości,
miłości tego, który jest z Boga,
rozmiłowany w Bogu.
Serce wzywa serce,
„serce dla serca”:
a więc życie tu na ziemi jest pełne,
nic już nie brakuje.
Niech nasze serce
rozszerzy się na wzór Twojego Serca!
Najświętsze Serce Jezusa,
spraw, abym kochała Cię coraz bardziej!

Jezu, cichy i pokornego serca!
Jan XXIII

Serce Jezusa,
w którym Ojciec upodobał sobie.
Aż do chwili, w której usłyszano ten głos, o Jezu,
nie zrobiłeś w swoim życiu nic
poza życiem ukrytym, w milczeniu,
w pokornej pracy
i w pełnej poddania modlitwie.
O, jakże wielka pociecha
płynie z tej nauki!
Panie, pomóż mi czynić natychmiast,
wszystko, prędko i dobrze;
nie stawiać rzeczy drugorzędnych
przed najważniejszymi;
być zawsze gorliwym,
zajętym i pogodnym.
Ale nade wszystko i we wszystkim
obym był przejęty
wyrażaniem w moim życiu wewnętrznym
i w moim zewnętrznym działaniu
Twojego wizerunku, o Jezu,
cichy i pokornego serca!

Awatar użytkownika
marian 56
Posty: 5725
Rejestracja: 24 sie 2013, 20:32

Re: Czerwiec- SERCE JEZUSA

Post autor: marian 56 » 31 maja 2015, 19:32

Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
– Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
– Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


I
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * woli Ojca najposłuszniejsze,
* zwróć ku sobie serca nasze, * abyśmy wolę Jego we wszystkim wypełniali.
Jezu, bram niebieskich chwało, / Boga Ojca uwielbienie.
Coś wziął na się ludzkie ciało, / Aby przynieść nam zbawienie.
Jezu, naszych serc radości, / Daj nam godnie wielbić Ciebie.
Rozpal ogniem Twej miłości, / Serca zimne zbliż do siebie.
Serce słodkie, Serce Boże, / Nie odmawiaj Twej pociechy.
Niech ten żar, co w Tobie gorze, / Zgładzi wszystkie nasze grzechy.
Serce święte, Bóstwa Tronie, / Coś się cudem objawiło.
Gdy w Dziewicy-Matki łonie, / Słowo Boże się wcieliło.
Trójcy Świętej Tyś ozdobą, / Ojca Tyś upodobaniem.
Bóg Syn się zjednoczył z Tobą, / Tyś Duchowi jest mieszkaniem.
O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * woli Ojca najposłuszniejsze,
* zwróć ku sobie serca nasze, * abyśmy wolę Jego we wszystkim wypełniali.
Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.
Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, któryś w przedziwnej miłości swojej niewysłowione skarby swego Serca Kościołowi otworzyć raczył; daj nam proszącym Ciebie stać się godnymi uczestnikami tych łask niebieskich, które z tego źródła wypływają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


II
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * za nas okrutnie umęczone,
* udziel nam pokory i skruchy, * abyśmy za swe grzechy odpokutowali.
Serce miłości ofiaro, / Nieba jedyne wesele.
Ty przed wieczną chronisz karą, / W Tobie człowiek ufa śmiele.
Miłość nam Cię otworzyła, / Uczyniła Cię schronieniem.
By ma dusza w Nim się skryła, / Przed tej ziemi omamieniem.
O pociągaj wciąż ku sobie, / Dusze Twoją krwią zroszone.
Niech w tym słodkim Serca grobie, / Spoczną walką umęczone.
Serce, któreś wycierpiało / Dla nas gorzką, krwawą ranę.
Zrań i mnie miłości strzałą, / Niech Cię kochać nie przestanę.
Ty, o Jezu, dziwnym cudem / Ciało swe na pokarm dałeś.
I z litości nad swym ludem, / Krwi mu swej nie żałowałeś.
Ty, coś i aniołów stworzył, / Nie wzgardziłeś człekiem marnym.
Bóstwo w nikłe kształty złożył, / By się chlebem stać ofiarnym.
O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * za nas okrutnie umęczone,
* udziel nam pokory i skruchy, * abyśmy za swe grzechy odpokutowali.
Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.
Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, zbawienia naszego tak bardzo pragnący, który za grzechy nasze tak wielkie poniosłeś męki – wzbudź w sercach naszych prawdziwą pokorę i skruchę, abyśmy przez godną pokutę winy nasze spłacili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


III
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski,
* spraw abyśmy Tobie zawsze wiernie służyli * i królewskich darów stali się godnymi.
Serce słodkie, Tyś ołtarzem, / Milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem, / Żaden dar nie będzie mały.
W Tobie wszystkie cnoty święte, / Swe królestwo założyły.
W Tobie łaski niepojęte, / Jak w Krynicy się ukryły.
Twoje słowo niebem władnie, / Przykazania ludziom stawia.
Wszystkim rządzi mądrze, składnie, / Wszystek lud ubłogosławia.
Serce piękniejsze od słońca, / Świątynio świętsza od nieba.
Tyś szczęściem naszym bez końca, / Nic prócz Ciebie nam nie trzeba.
Każda Twoja myśl, westchnienie, / Rozkoszą Boga napawa.
I najmniejsze Twe życzenie, / Ma u Niego siłę prawa.
Ty i Boski gniew łagodzisz, / Gdy ma karać przewinienia.
Ty pociechą swoją słodzisz, / Wszelkie troski i cierpienia.
O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski,
* spraw abyśmy Tobie zawsze wiernie służyli * i królewskich darów stali się godnymi.
Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.
Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, którego Serce pragnące naszej miłości zostaje wciąż przez ludzi zapomniane i wzgardzone – ożyw i zapal serca nasze – abyśmy Ci tę ludzką niewdzięczność naszym życiem, choć w części wynagradzali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


IV
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * tak nas kochające a zapomniane i wzgardzone,
* zapał w sercach naszych płomień Bożej miłości, * abyśmy niewdzięczność ludzką miłością wynagradzali.
Serce, ołtarzu promienny, / Świętszy nad wszelkie ołtarze.
Spraw: miłości żar płomienny, / Niechaj nasze winy zmaże.
Tyś jest drogocenną perłą, / Chętnie za nią oddam wszystko.
Tyś moim umiłowaniem, / Przy Twym Sercu chcę być blisko.
Włócznią żołnierza zranione, / Twe Najświętsze, Jezu, Serce.
Daje przez zewnętrzną ranę, / Poznać miłość Twą zranioną.
Za Twą miłość, Zbawicielu, / Otrzymujesz zapomnienie.
Więc przynajmniej od niewielu, / Przyjmij zadośćuczynienie.
Twoją chcemy być własnością, / W pracy, szczęściu i cierpieniu.
Dziś oddajem się z miłością, / W odnowionym poświęceniu.
Tyś zbawiło świat od zguby, / Tyś pokojem serc wieczystym.
Tyś przystanią czasu próby, / Tyś ochłodą duszom czystym.
O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * tak nas kochające a zapomniane i wzgardzone,
* zapał w sercach naszych płomień Bożej miłości, * abyśmy niewdzięczność ludzką miłością wynagradzali.
Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.
Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, który miłującym Ciebie niezliczone świadczysz dobrodziejstwa, daj nam Twojej miłości poświecić wszystkie siły duszy i ciała, abyś był zawsze Królem i dziedzictwem serc naszych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DO SERCA TWOJEGO
(na melodię: Pod Twoją obronę…)
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu.
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o dobry Jezu,
ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy.
O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza.
W Sercu swoim racz nas obmyć, do Serca swojego racz nas przytulić,
w swym Sercu na wieki racz nas zachować.
O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Czerwiec- SERCE JEZUSA

Post autor: anna maria » 31 maja 2015, 20:41

Litania do Najświętszego Serca Pana JezusaKyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Czerwiec- SERCE JEZUSA

Post autor: anna maria » 04 cze 2015, 19:49

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata.

Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom.

Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca.

Awatar użytkownika
Moria
Posty: 163
Rejestracja: 29 kwie 2013, 07:54
Kontakt:

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

Post autor: Moria » 05 cze 2015, 19:28

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa
-------------------------------------------------------------
Najświętsze Serce Jezusa, Tyś objawiło świętej Małgorzacie Marii, że pragniesz panować w rodzinach chrześcijańskich; dlatego pragniemy dzisiaj, ogłosić Twoje królowanie nad naszą rodziną. Chcemy odtąd żyć Twoim życiem, chcemy rozwijać w sobie cnoty, nie dopuszczać do siebie ducha zeświecczenia, który chce nas od Ciebie oddalić.
Prosimy, abyś panował nad naszymi umysłami przez prostotę naszej wiary. Króluj w naszych sercach przez bezgraniczną miłość, której płomienie pragniemy podtrzymywać przez częste przyjmowanie Eucharystii.
Boskie Serce Jezusa, zechciej przewodniczyć naszym spotkaniom, błogosławić naszym przedsięwzięciom duchowym i doczesnym, oddalać troski, uświęcać nasze radości, czynić lżejszymi nasze cierpienia.
Jeżeli natomiast, mielibyśmy Cię kiedykolwiek czymś zasmucić, przypomnij nam, o Serce Jezusa, że jesteś dobre i miłosierne dla pokutujących. Gdy zaś wybije godzina rozłąki, gdy śmierć rzuci na nas cień smutku i żałoby, dopomóż nam, odchodzącym z tego świata i tym, którzy pozostają, poddać się Twoim odwiecznym wyrokom. Pociechą niechaj będzie nam wtedy myśl, że przyjdzie dzień, gdy cała nasza rodzina, złączona miłością w niebie, będzie wyśpiewywać na wieki Twoją chwałę i Twe niezmierzone miłosierdzie.
Niepokalane Serce Maryi oraz św. Józef niechaj ofiarują Tobie nasze poświęcenie, a nam przypominają je przez wszystkie dni naszego życia!
Niech żyje Najświętsze Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca!
Amen.

------------------------------------------------------------
"Podstawowym środowiskiem, gdzie rozwija się cywilizacja miłości, jest rodzina, dlatego cieszę się, że rodziny w Polsce poświęcają się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Serce Boże daje moc i łaskę, aby stały się one Kościołem domowym, szkołą ofiarnej miłości, wiary i szacunku dla życia".
św. Jan Paweł II,
LIST Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKICH UROCZYSTOŚCI KU CZCI SERCA PANA JEZUSA W KRAKOWIE, Watykan, 22 czerwca 2000 r. (Fragment)

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4632
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Czerwiec- SERCE JEZUSA

Post autor: Ewelina Kurdziel » 01 cze 2017, 06:59

Najświętsze Serce Jezusa , zmiłuj się nad nami.


Ostatnio przesunięty w górę 01 cze 2017, 06:59 przez: Ewelina Kurdziel.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości