05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Dzielimy się tutaj przeżywaniem Słowa na każdy dzień.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Maciej Porcz
Administrator i Członek Wspólnoty
Posty: 448
Rejestracja: 09 mar 2015, 20:55

05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Post autor: Maciej Porcz » 05 sty 2018, 05:24

✝️ Słowo dla Ciebie na dziś 🙏😇
🔹 05.01.2018


PIERWSZE CZYTANIE
1J 3, 11-21

Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak, jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca.

A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
on sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.


Aklamacja: alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA
J 1, 43-51

Chrystus jest Synem Bożym

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.

Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4628
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: 05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Post autor: Ewelina Kurdziel » 05 sty 2018, 08:39

Wiem jaki on jest! -A czy kiedykolwiek z nim rozmawiałeś? -Nie, ale i tak wiem jaki on jest! (J 1,43-51)

Jezus nie próżnuje po powołaniu pierwszych uczniów i od razu idzie na północ, do Galilei. Tam spotyka kolejnego mężczyznę, którego zaprasza do bycia jednym z Jego apostołów. Podobnie jak wczoraj Andrzej, tak dzisiaj Filip nie może zatrzymać dla siebie radości ze znalezienia Mesjasza. Jezus znalazł Filipa, a przez to Filip znalazł Mesjasza. Czy to nie piękne? On ciągle jest w ruchu, nie siedzi w miejscu, szuka ludzi. Jest podobny do Boga Ojca, przechadzającego się raju w poszukiwaniu Adama. Choć wielkość i świętość każdego z apostołów (oprócz Judasza) jest niepodważalna, to ich kondycja duchowa przed pójściem za Mistrzem i rozpoczęciem formacji w Jego szkole była taka sama jak praojca w Edenie.

Co mam na myśli? Zarówno Adam, jak i poszczególni apostołowie, to ludzie dotknięci grzechem, pogubieni na różne sposoby, ukrywający się w zaroślach albo siedzący pod drzewem jak Natanael. Mimo upływu czasu nastawienie Boga względem człowieka nie zmienia się. On ciągle jako pierwszy wychodzi z inicjatywą i szuka nas.

Czy w raju Bóg nie wiedział, co się stało przy drzewie poznania dobra i zła? Czy nie wiedział, że Adam i Ewa zostali zwiedzeni przez Szatana i nie posłuchali Jego słów? Czy nie wiedział, że zerwali i zjedli owoc? Oczywiście, że wiedział, przecież jest wszechwiedzący i nic nie może się przed Nim ukryć. Ale nie obraził się na nich i od razu zaczął ich szukać, żeby wiedzieli, że nawet ich nieposłuszeństwo nie zmienia tego kim są dla Niego. Tak samo Jezus jest tym, który chodzi i szuka ludzi, nawet takich, którzy nie widzą w Nim żadnego dobra, jak Natanael:„Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”.

Reakcja Natanaela nie powinna nas dziwić, ponieważ próżno szukać w Starym Testamencie proroctw mówiących, że Boży Pomazaniec będzie miał coś wspólnego z Nazaretem. Ale warto zauważyć, że Natanael osądził Jezusa bez poznania Go. Myślę, że każdemu z nas przydarzyło się nieraz coś podobnego. Nie widząc człowieka, wydaliśmy osąd na jego temat. Nie zadaliśmy sobie nawet najmniejszego trudu poznania go, a i tak wiemy, kim i jaki jest. Nie muszę mówić, że taka postawa nie ma nic wspólnego nie tylko z chrześcijaństwem, ale w ogóle z właściwie rozumianym człowieczeństwem. Z jednej strony można się nawet zgorszyć, że apostoł zachował się w ten sposób, ale byłaby to zwykła dziecinada. Każdy z nich, podobnie jak my, musiał przejść trudną i wyczerpującą drogę nawrócenia, czyli zmiany myślenia, że „ja wiem najlepiej”. To, że Biblia zapamiętała takie chwile, jest dla mnie dowodem na jej autentyczność. Gdyby była spreparowana na potrzeby Kościoła, z pewnością pominięto by fragmenty, mówiące o złych stronach apostołów.

Powiedzieliśmy, że Natanael dziwi się słowom Filipa, ale warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób reaguje Filip. On wierzy i wie, że Jezus jest Mesjaszem. Dla Niego pochodzenie z Nazaretu nie stanowi problemu, ale chce tę nowinę przekazać także sceptycznie nastawionemu Natanaelowi. I co robi, gdy tamten podważa jego zdanie? Mówi mu: „Chodź i zobacz”. Nie ma teologicznej dysputy. Nie ma pojedynkowania się na argumenty. Nie ma polemiki. Jest tylko zaproszenie, aby pójść, zobaczyć na własne oczy i przekonać się czy to, co mówi, jest prawdą.

:!: Wydaje mi się, że bardzo trudno jest przekonać kogoś, aby żył z Jezusem, opierając się jedynie o polemikę z tą osobą. Dyskusje są jak najbardziej potrzebne, ale w ewangelizowaniu nie chodzi o to, żeby kogoś zrównać z ziemią, prezentując swoją wyższość intelektualną. Istotą ewangelizacji było, jest i zawsze będzie doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Chrystusem. Co on z tym zrobi, to już inna sprawa. Oczywiście trzeba powiększać swoją wiedzę teologiczną, ale ona sama nie wystarczy. Na potwierdzenie przytoczę pewną ciekawą historię znalezioną w jednej z książek:

„Opowiada się, że wielki agnostyk Huxley przy końcu XIX wieku zaproszony był na przyjęcie w domu wiejskim. Kiedy nadeszła niedziela, większość uczestników wybierała się do kościoła, ale Huxley oczywiście nie zdradzał takiego zamiaru. Podszedł on do jednego prostego człowieka znanego ze szczerej wiary w Chrystusa i zapytał: „Czy byłbyś gotów nie pójść do kościoła, a zamiast tego pozostać tu, aby opowiedzieć mi po prostu, jakie znaczenie ma dla ciebie wiara chrześcijańska i dlaczego jesteś wierzącym?” „Obawiam się, że jestem nie dość mądry do rozmowy z tobą” – odpowiedział zapytany, – „boję się, że bardzo szybko pozbawisz mnie argumentów”. Ale Huxley łagodnie powiedział: „Nie mam zamiaru dyskutować z tobą. Chciałbym po prostu usłyszeć, kim dla ciebie jest Chrystus”. Kiedy ów człowiek zgodził się pozostać w domu i opowiedział Huxleyowi o swojej wierze, ten miał łzy w oczach i powiedział: „Chętnie oddałbym prawą rękę za to, aby móc uwierzyć tak, jak ty”. To nie argumenty poruszyły Huxleya. Potrafiłby skutecznie przeciwstawić się i zniszczyć wszystkie „dowody”, jakie mógł wymyślić ów wierzący prostak, ale proste przedstawienie Chrystusa przełamało jego obronę. Dlatego najlepszym argumentem zawsze pozostanie: „Chodź i zobacz!”

Konkret na dzisiaj: pomyślę kogo z mojego otoczenia chciałbym przyprowadzić do Jezusa i powiem tej osobie „Chodź i zobacz”.

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty +

http://slowodaje.net/cie-zawsze-szuka-n ... -j-143-51/

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4628
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: 05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Post autor: Ewelina Kurdziel » 05 sty 2018, 08:45

Wspomnienie

bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnicaBoże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Marcelina Darowska wytrwale naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego, † spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Załączniki
Marcelina.jpg

Awatar użytkownika
Maciej Porcz
Administrator i Członek Wspólnoty
Posty: 448
Rejestracja: 09 mar 2015, 20:55

Re: 05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Post autor: Maciej Porcz » 05 sty 2018, 22:17

❤️💓💗💖

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4628
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: 05.01.2018 I Piątek Miesiąca

Post autor: Ewelina Kurdziel » 08 sty 2018, 08:27

:)

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości