Strona 12 z 14

Re: modlitwa o małżeństwo

: 22 lip 2014, 11:38
autor: zona888
Jezu Milosierny, przez NIepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo sw. Jozefa, ratuj to malzenstwo! Jezu, ufam Tobie! Amen

Re: modlitwa o małżeństwo

: 30 lip 2014, 11:43
autor: Bogu-sław
Jezu przytul to małzeństwo do Ran swoich i ulecz kazdą ranę.
Ty Panie jesteś w stanie uleczyć wszystko, prosze obmyj to małzeństwo Najdroższa krwia i rozkochaj ich trwale na całe życie
Jezu ufam Tobie!

Re: modlitwa o małżeństwo

: 31 lip 2014, 13:12
autor: Bogu-sław
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

Re: modlitwa o małżeństwo

: 01 sie 2014, 11:04
autor: Bogu-sław
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Syn Boga żywego,
który prawdziwie powstał z martwych,
który ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę,
którego radości nikt nam nie odbierze.
Jezu Chryste, Odkupicielu świata,
Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nam

Duchu Święty przyjdz do rodzin
Jezu bądz uwielbiony w rodzinach
Jezu bądz uwielbiony w kryzysie-- Umacniaj nas Panie
Jezu bądz uwielbiony w błądzeniu - wskazuj nam jedyną drogę do Ciebie
Jezu bądz uwielbiony w smutku i cierpieniu - jesteś naszym lakarzem i miłością Panie

Jezu ulecz w naszych małżeśnstwach to co złe i wyprowadz z tego dobro
Jezu Synu Boga Żywego ratuj
Jezu mocą Sakramentu małżeństwa scal i pojednaj to małżeństwo
Jezu ufam Tobie!

Re: modlitwa o małżeństwo

: 02 sie 2014, 08:38
autor: Bogu-sław
Duchu Święty przyjdz do rodzin
Jezu bądz uwielbiony w rodzinach
Jezu bądz uwielbiony w kryzysie-- Umacniaj nas Panie
Jezu bądz uwielbiony w błądzeniu - wskazuj nam jedyną drogę do Ciebie
Jezu bądz uwielbiony w smutku i cierpieniu - jesteś naszym lekarzem i miłością Panie


Jezu ulecz w naszych małżenstwach to co złe i wyprowadz z tego dobro

Jezu Synu Boga Żywego ratuj
Jezu mocą Sakramentu małżeństwa scal i pojednaj to małżeństwo
Jezu ufam Tobie!
Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy i Miłości - przyjdz!

Re: modlitwa o małżeństwo

: 02 sie 2014, 09:16
autor: Jacek Baliński
W Twoich Świętych Ranach Panie zanurzamy ten związek jak i każdy inny, błogosław im Jezu +

Re: modlitwa o małżeństwo

: 09 wrz 2014, 12:11
autor: zona888
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.
Maryjo Królowo Polski, Tobie zawierzamy nasze małżeństwa i rodziny. Wypraszaj nam Boże Miłosierdzie i z Jezusem błogosław! Święty Janie Pawle II, Św. Faustyno, Św. Józefie, módlcie się za nami, by wszystkie polskie rodziny były Bogiem silne. Amen

Re: modlitwa o małżeństwo

: 22 wrz 2014, 12:07
autor: Bogu-sław
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.
Maryjo Królowo Polski, Tobie zawierzamy nasze małżeństwa i rodziny. Wypraszaj nam Boże Miłosierdzie i z Jezusem błogosław! Święty Janie Pawle II, Św. Faustyno, Św. Józefie, módlcie się za nami, by wszystkie polskie rodziny były Bogiem silne. Amen

Re: modlitwa o małżeństwo

: 22 wrz 2014, 14:44
autor: zona888
Jezu, Ty sie tym zajmij! Niech bedzie wola Twoja! Niepokalana Matko Milosierdzia wypraszaj potrzebne laski! Jezu, ufam Tobie!

LITANIA CHWAŁY

Chwała Ci, Panie Jezu! (można powtarzać ten refren po każdym wezwaniu)

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Życiem, moją Miłością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty posiadasz Imię ponad wszelkie imię.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Królem królów.
Chwała Ci, Panie Jezu!. Ty jesteś Królem stworzenia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Panem panów.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wszechmocny.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chrystusem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chrystusem Królem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Barankiem Bożym.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Lwem z pokolenia Judy.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Gwiazdą Zaranną rozświetlającą mroki.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Orędownikiem i Tarczą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Mocą i Pieśnią.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Drogą mojego życia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś jedyną Prawdą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś prawdziwym Życiem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Przedziwnym Doradcą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Księciem Pokoju.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Światłością Świata.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Słowem Życia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Odkupicielem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Mesjaszem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Namaszczonym przez Ducha.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Świętym Izraela.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Dobrym Pasterzem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Bramą owiec.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Panem zastępów.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Miejscem ucieczki.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Zbawicielem świata.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wieżą warowną.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Skałą schronienia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chlebem Życia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Źródłem wszelkiej świętości.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wodą Żywą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś prawdziwym Krzewem winnym.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Oblubieńcem, moim Stwórcą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Twierdzą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wybawicielem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Zwycięstwem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Zbawieniem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Sprawiedliwością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Mądrością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Uświęceniem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Bramą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Boskim JA JESTEM.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Arcykapłanem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Kamieniem węgielnym.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Trwałym fundamentem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Radością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Pokarmem i Napojem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Uzdrowieniem i pełnią Życia.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Przymierzem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Obietnicą Ojca.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Tym, który trwa na wieki.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Najwyższym Bogiem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Barankiem zabitym.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Sprawiedliwym Sędzią.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Balsamem z Gileadu.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Potężnym wojownikiem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Obroną.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś mym Oblubieńcem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Cierpliwością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Niezmienną Rzeczywistością.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Pokarmem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Alfą i Omegą.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Początkiem i Końcem.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Źródłem, Przewodnikiem i Celem wszystkiego, co istnieje.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś wszystkim, czego pragnę.
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś godzien wszelkiej chwały!


Chwalmy Pana zawsze i w kazdych okolicznosciach! Tak nam dopomoz Bog!
http://www.stacja7.pl/article/1854/Uwie ... ro%C5%9Bby

Re: modlitwa o małżeństwo

: 04 paź 2014, 12:02
autor: zona888
Obrazek
Jezu, Ty sie tym zajmij! Niech bedzie wola Twoja! Niepokalana Matko Milosierdzia wypraszaj potrzebne laski! Jezusie, Synu Dawida, ulituj sie nad nami! Przymnoz nam wiary, nadziei i milosci! Amen