Akt zawierzenia wg. ks. Dolindo Ruotolo

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1876
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43

Akt zawierzenia wg. ks. Dolindo Ruotolo

Post autor: alicjamic18 » 29 gru 2017, 16:41

Akt zawierzenia wg. ks. Dolindo Ruotolo

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego wpadacie w zamęt, niepokojąc się? Pozostawcie Mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Powiadam wam, że naprawdę każdy akt prawdziwego, ślepego, całkowitego zawierzenia się Mnie sprawia to, czego pragniecie i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.
Zawierzenie się Mnie nie polega na podejmowaniu usilnych starań, wzburzeniu i rozpaczaniu, a następnie kierowaniu do Mnie gwałtownej modlitwy, abym podążał za wami i przemieniał ten niepokój w modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od zmartwienia i zdanie się na mnie, abym to ja sam działał, słysząc jak Mi mówicie: Ty się tym zajmij. Przeciwne zawierzeniu jest zwłaszcza zamartwianie się, niepokój, chęć rozpamiętywania konsekwencji jakiegoś zdarzenia.
Jest to jak zamieszanie wprowadzane przez dzieci domagające się, aby mama myślała o ich potrzebach i które jednocześnie same chcą o nich myśleć, komplikując swoimi pomysłami i dziecięcymi kaprysami jej pracę.
Zamknijcie oczy i popłyńcie z prądem mojej łaski; zamknijcie oczy i myślcie jedynie o chwili obecnej, odwracając myśli od przyszłości tak jak od pokusy; odpocznijcie we Mnie, wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na Moją Miłość, że kiedy zwrócicie się do Mnie z takim nastawieniem: Ty się tym zajmij, zajmę się tym w pełni, pocieszę was, uwolnię i poprowadzę.
A kiedy będę musiał wprowadzić was na inną drogę, niż przewidujecie, pouczę was, poniosę na Moich ramionach, sprawię, że poczujecie się jak dzieci uśpione w ramionach matczynych, na drugim brzegu. Tym, co wprowadza was we wzburzenie i wyrządza wielką krzywdę, jest wasze rozpamiętywanie, myślenie, obsesyjny lęk i chęć samodzielnego zabezpieczania się za wszelką cenę przed tym, co was trapi.
Ilu rzeczy dokonuję, gdy dusza tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych zwraca się do Mnie, spogląda na Mnie i, mówiąc: Ty się tym zajmij, zamyka oczy i odpoczywa! Dostajecie mało łask, gdy męczycie się sami, by je wyprodukować, natomiast kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem się Mnie, dostajecie ich bardzo wiele. W cierpieniu módlcie się, abym to Ja działał według waszej wiary... Nie zwracacie się do Mnie, ale chcecie, abym to Ja dostosowywał się do waszych pomysłów, nie jesteście chorymi, którzy proszą lekarza o kurację, ale takimi, którzy sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie w ten sposób, ale módlcie się tak jak was nauczyłem w Ojcze nasz:
  • święć się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie;
  • przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy: niech wszystko współpracuje dla Twojego Królestwa w nas i na świecie;
  • bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to znaczy: Ty decyduj w tej potrzebie tak jak według Ciebie będzie lepiej dla naszego życia wiecznego i doczesnego.
Jeśli mówicie Mi naprawdę: bądź wola Twoja, to znaczy to samo, co: Ty się tym zajmij, działam z całą wszechmocą i rozwiązuję najtrudniejsze sytuacje. Oto widzisz, że dolegliwość przybiera na sile zamiast słabnąć? Nie niepokój się, zamknij oczy i powiedz z ufnością: bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij. Powiadam Ci, że zajmę się tym i zadziałam jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli będzie trzeba.
Widzisz, że stan chorego się pogarsza? Nie wpadaj we wzburzenie, ale zamknij oczy i powiedz: Ty się tym zajmij. Powiadam ci, że się tym zajmę i nie ma silniejszego lekarstwa od Mojej Miłości. Ale zajmę się tym tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy.
Nie możecie spać, chcecie wszystko chcecie oszacować, myśleć o wszystkim i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo jeszcze gorzej - samym ludziom, ufając ich zabiegom. To właśnie krępuje moje słowa i zamiary. Och, jak bardzo pragnę waszego zawierzenia, aby wam błogosławić i jakże martwi Mnie, kiedy widzę, że się niepokoicie! Szatan dąży właśnie do tego: niepokoić was, aby odsunąć od mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich przedsięwzięć.
Dlatego ufajcie tylko Mnie samemu, odpoczywajcie we Mnie, powierzcie mi się całkowicie. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego pełnego zawierzenia i zaprzestania rozpamiętywania; rozrzucam skarby łaski, kiedy jesteście całkowicie ubodzy. Jeśli macie własne zasoby, nawet niewielkie, albo jeśli ich poszukujecie, jesteście na poziomie natury i postępujecie zgodnie z porządkiem naturalnym, który jest często komplikowany przez szatana. Żaden człowiek myślący logicznie czy rozważny nie czynił cudów nawet wśród świętych: postępuje na sposób Boży ten, kto zawierza się Bogu.
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij. I oderwij się od siebie, ponieważ twój umysł jest napięty... i jest ci trudno jednocześnie widzieć zagrożenie i ufać Mi, nie odrywając się od siebie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach; czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, ciągłe, ciche cuda. Poprzysięgam wam na Moją Miłość. Zajmę się tym, zapewniam was.
Módlcie się zawsze w postawie zawierzenia, a będziecie mieli dzięki temu wielki pokój i owoce nawet wtedy, kiedy udzielę wam łaski złożenia ofiary wynagrodzenia i miłości, która pociągnie za sobą cierpienie.
Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz z całej duszy: Jezu, Ty się tym zajmij. Nie bój się, zajmę się tym i będziesz z uniżeniem błogosławić moje Imię. Tysiąc modlitw nie znaczy tyle, co jeden akt zawierzenia: zapamiętajcie to dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny niż ta:
O Jezu, zawierzam się Tobie, Ty się tym zajmij!

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1876
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43

Re: Akt zawierzenia wg. ks. Dolindo Ruotolo

Post autor: alicjamic18 » 08 mar 2019, 18:59

  • Rozważania różańcowe z ojcem Dolindo Ruotolo


TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Jezus: Zbyt wiele niepokoisz się w życiu i bywasz bardzo impulsywny. Działaj zawsze ze spokojem i szukaj przede wszystkim woli Bożej, powierzając siebie Bogu słowami Najświętszej Maryi Panny: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38).

Dusza: O mój Jezu, spraw, abym zrozumiała tajemnicę Twojej miłości wobec mnie. Obym umiała pełnić Twoją wolę. Jakże bywam niewdzięczna wobec Twojej miłości. Jak często wątpię w Ciebie. Oto od tej chwili wierzę w Ciebie, w Twoją miłość i cała ofiaruję się Tobie: Ecce ancilla Domini (Oto służebnica Pańska. Amen.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Jezus: Poświęcasz się dla innych, ale nie zawsze dla Boga. Nie działaj nigdy ze względu na zewnętrzne korzyści, ale tylko dla miłości. Wzywaj Najświętszą Maryję Pannę, aby nawiedziła twoją duszę i uświęciła ją, czyniąc z niej jedną, wielką chwałę Bożą.

Dusza: Raczyłeś, Panie Jezu, spojrzeć na mą małość. Z miłości ofiarowałeś się mi żywym i prawdziwym w Eucharystii. Spraw, abym nie była niewdzięczna i abym umiała wielbić Ciebie moją małą miłością: Magnificat anima mea Dominum (Wielbi dusza moja Pana). Amen.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Jezus: Każdego dnia przychodzę do ciebie w Komunii Świętej. Każdego dnia odpoczywam w tobie niczym w betlejemskim żłóbku. Narodziłem się w ciszy nocy i w ciszy miłości pragnę pracować w twojej duszy. Nie roztrwaniaj mojego daru poprzez niepokoje duszy, ale zaufaj mi. Nie pozwolę, aby zamieszkały w tobie kłamstwo i iluzje zła.

Dusza: Przyjdź, Panie Jezu. Wierzę Ci i adoruję Ciebie. Wejdź do mego biednego serca i rozpal we mnie ogień miłości. Wierzę Ci i pragnę pozostać Ci wierną na zawsze. Amen.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jezus: Najświętsza Maryja Panna ofiarowała mnie w świątyni, ty zaś ofiaruj mnie Bogu w Ofierze Eucharystycznej przez ręce Maryi. Kiedy poświęcę się w tobie, przyjmij cierpienia tego życia tak jak Maryja przyjęła ból proroctw starego Symeona. I bądź mi wiernym w utrapieniach twej bolesnej codzienności. Błogosławię cię.

Dusza: Odwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Ofiaruję Go przede wszystkim za horror grzechu nieczystości, aby dusze Tobie poświęcone więcej Cię nie obrażały. Ofiaruję Ci, Ojcze, wraz z Jezusem cierpienia mojego życia. Ufam Ci, Ojcze. Amen.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus: Ileż razy dawałem siebie tobie ze szczególną miłością? A ty, nie ufając, zgubiłeś mnie! Kiedy mnie zgubisz, moja córko, wydaje ci się, że nie jestem już więcej twój. Przyjdź do mej miłości, znajdziesz mnie w tabernakulum. Nie błądź na drogach mojej miłości, ale szukaj mnie w Eucharystii. Błogosławię cię!

Dusza: O mój Jezu, kocham tylko Ciebie i pragnę tylko Ciebie kochać ponad wszystko. Spraw, abym nie zatrzymywała się na doczesności, która jest niczym. Pragnę patrzeć tylko na Ciebie i Ciebie kochać ponad wszystko. A wtedy nigdy się nie zgubię, gdyż Ty będziesz zawsze ze mną. Amen.


TAJEMNICE ŚWIATŁA (rozważania zostały dopisane do tych tajemnic na podstawie innych tekstów ks. Dolindo Ruotolo)

1. Chrzest w Jordanie

Jezus: Jak często to ja przychodzę do ciebie pierwszy? Wyciągam dłoń w twoim kierunku i czekam, aż zechcesz ją przyjąć. "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? (Mt 3,14) - zapytał Święty Jan. Tak! Potrzebujesz ode mnie chrztu, potrzebujesz oczyszczenia. Podaj mi swoją rękę, oddaj mi siebie, a nad śnieg wybielejesz.

Dusza: Przyjdź do mnie, Jezu. Przyjdź i obmyj mnie z brudu grzechów, spraw, niech stanę się czysta jak źródlana woda, woda, która bije ze zdrojów Twojego miłosierdzia. Amen.

2. Wesele w Kanie

Jezus: Czyż to moja lub Twoja sprawa...? (J 2,4). Ile razy mógłbym zadać to pytanie także tobie? Ile razy troski dnia codziennego, życie zawodowe, rodzinne, a niekiedy cudze, odwodzi cię od zbawienia? Nie musisz ze wszystkiego rezygnować, ale wszystkiemu powinnaś nadać właściwe znaczenie.

Dusza: Tak bardzo zabiegam o przyjemności i wygody. Dbam o to, co dobre dla ciała, o to, co inni powiedzą. A przecież nie w oczach innych będę się przeglądała w wieczności. Proszę Cię, o najsłodszy Jezu, spraw, aby woda mojej codzienności zmieniła się w wino życia wiecznego. Amen.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do Nawrócenia

Jezus: Nie oczekuję od ciebie czynów spektakularnych, wielkich, ponad twoje możliwości. Wystarczy, że będziesz głosić moje królestwo. Nie musisz pięknie przemawiać, stawać przed tłumem niedowiarków lub wątpiących, nie musisz głośno wykrzykiwać mojego imienia. Wystarczy, że swoim codziennym życiem będziesz dawała świadectwo prawdy biblijnej.

Dusza: Tak bardzo brakuje mi czasami odwagi... Tak trudno przychodzi mi wykonywanie prostych gestów, które potwierdzają, że to Ty jesteś moim Bogiem. Moja wiara ciągle jest słaba i zależna od tego, co w danym momencie dzieje się w moim życiu. Obdarz mnie, Jezu, łaską wiary żywej, abym w każdym miejscu, do którego mnie poślesz, dawał Twoje świadectwo. Amen.

4. Przemienienie na Górze Tabor

Jezus: Ciągle potrzebujesz namacalnych znaków mojej Boskości. Jak Święty Tomasz chcesz dotknąć moich ran i zobaczyć mój przebity bok. Czy nie możesz mi po prostu zaufać? Dlaczego spektakularny cud, głośne nawrócenie, uleczenie z choroby przemawia do ciebie głośniej niż słowa? Dlaczego tak mało w tobie ufnej wiary, a tak dużo racjonalizmu i materializmu. Przestań mierzyć coś, co przekracza granice ludzkiego poznania, możliwościami ograniczonego rozumu.

Dusza: Nieustannie potrzebuję namacalności, nie wystarcza mi głos, który podpowiada mi, że jesteś Bogiem, Panem wszechświata i moim Stworzycielem. Nie jestem świętym, który potrafi wszystko porzucić i z ufnością pójść za Tobą. Tak bardzo chciałabym Cię zobaczyć, dotknąć, a wtedy może uwierzyłabym bardziej. Amen.

5. Ustanowienie Eucharystii

Jezus: To jest Ciało moje, to jest Krew moja wylana na zbawienie twoje i całego świata. Dlaczego tak rzadko przystępujesz do mojego stołu? Przygotowałem dla ciebie wspaniałą ucztę, ucztę, dzięki której możesz zostać zbawiony, a ty odmawiasz przyjmowania mojego Ciała i Krwi.

Dusza: Masz rację, Boże. Tak rzadko przystępuję do sakramentu pokuty, tak mi nie po drodze do konfesjonału. I nie chodzi tu o strach czy wstyd, bo wiem, że Twoje miłosierdzie nie ma granic, a Twoja miłość zawsze przewyższy zło mojego grzechu. Przebacz mi, Boże, moje niedbalstwo i lekceważenie spraw najważniejszych, przebacz moją krótkowzroczność i życie tym, co doczesne. Poczekaj na mnie jeszcze chwilę... Amen.


TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus: Wypełnij wolę Bożą w swej duszy, a przede wszystkim przezwycięż agonię twego wrażliwego serca. Nigdy nie wątp w swoim życiu, ale wypełniając wolę Bożą, patrz na cel ostateczny, jakim jest raj. Nie płacz, ale ufaj Bogu i Jemu się powierz. Nie złość się, ale znoś wszystko cierpliwie, budując pokój wokół siebie.

Dusza: O Jezu, jestem taka słaba. Naucz mnie wypełniać wolę Bożą. Dodaj mi sił w czasie cierpienia, uspokój moje nerwy i spróbuj obłaskawić mój impulsywny charakter. Bądź błogosławiony, Boże, w każdym moim bólu. Amen.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus: Jak ja zniosłem biczowanie z miłości do ciebie, tak ty z miłości do mnie znieś wszelkie cierpienia fizyczne. Ofiaruj swe zmęczenie za tych, którzy są zmęczeni drogami Bożymi. Ofiaruj swoje boleści za tych, którzy poszukują przyjemności cielesnych. Bądź święta w każdym frasunku. Daj innym przykład spokoju i zjednoczenia z wolą Bożą.

Dusza: O Jezu, ofiaruję wszystkie moje cierpienia, łącząc je z Twoimi, w intencji nawrócenia grzeszników i uświęcenia dusz. Pociesz mnie i dodaj sił. Amen.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jezus: Zostałem ukoronowany cierniami, aby wynagrodzić za grzechy rządzących i przywrócić równowagę biednym i zagubionym głowom. Módl się przez rany mojej głowy, aby utrzymała się równowaga w tobie i twoich najbliższych, ponieważ każdy nieporządek sumienia ma swoje źródło w nieporządku głowy. Nie oszukuj się, lecz w każdym swoim kroku proś o światło Ducha Świętego, abyś umiała zachować porządek i pokój w każdym swoim działaniu.

Dusza: Nie pozwól, mój Jezu, abym była nierozważna. Obym nigdy nie obrażała Twojego Imienia dziwactwami i ubóstwem mego rozumu. Uczyń mnie mądrą i roztropną w Duchu Świętym. Amen.

4. Niesienie Krzyża

Jezus: Idę naprzód, dźwigając mój Krzyż dla miłości do ciebie. W imię miłości pójdź za mną. Nie chcesz dźwigać swojego krzyża, ponieważ obraża on twoją naturę stworzoną do radości. Ale jak możesz osiągnąć radość bez niesienia krzyża? Wiele dusz chciałoby sobie przygotować osobiste krzyże, takie lekkie. Ale kiedy już stworzą, okazują się bardzo ciężkie. I wiodą spór zanurzone w cierpieniach bez nadziei, ponieważ ich krzyże są rozpaczliwe. Zjednocz się z wolą Bożą i nieś swój codzienny krzyż, nie bądź tchórzem. Zaufaj Mi, ponieważ to Ja jestem Cyrenejczykiem, który ci pomoże. W czym ci pomogą bunty i niecierpliwości? Może wszystko chciałaś robić według swojej woli, a poszło na opak? Żyj w cierpliwości, a będziesz żył w pokoju. Błogosławię ci. Amen.

5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Jezus: Kontempluj Krzyż, a wszystkie twoje cierpienia staną się słodkimi. Nie bój się, otworzę dla ciebie ramiona miłosierdzia mojego Krzyża i cię uratuję. Wierz we mnie, wierz we mnie. Nie idź fałszywą drogą, gdyż to ja będę ci przewodnikiem na drogach szczególnej miłości. Bądź w pokoju i zjednocz się z pobożnymi niewiastami pod moim Krzyżem, ofiarując się dla mnie. Błogosławię ci.

Dusza: O mój Jezu, spraw, abym była wierną aż do śmierci i tak jak pobożne kobiety umiała Ci towarzyszyć z żywą wiarą w Twojej prawdzie. Amen.


TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jezus: Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Zawierz się mi we wszystkich niepokojach twojego życia i bądź pewna tryumfu mojej chwały w twoim życiu. Bądź silna i żyj miłością i miłosierdziem i powstań do nowego życia po tym, jak ukrzyżowałaś swoje biedy na krzyżu pokuty i umartwienia. Błogosławię ci.

Dusza: O mój Jezu, daj mi powstać, ponieważ ja zawsze jestem taka sama, pomimo wielu łask, które mi dałeś. Wlej mi w serce nową wdzięczność, abym przemieniła swoje życie i wypełniła Twoją wolę. Amen.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus: Wstąp do nieba i oderwij się od wszystkich twoich rzeczy ziemskich. Nie możesz wniebowstąpić, jeśli nie zrobisz się małą, pokorną i pełną wielkiej miłości. Zwycięż siebie, ponieważ jesteś pełna siebie samej, a ty wiesz, że piłka nie wzbije się w powietrze, które ją wypełnia, jeśli nie zostanie rzucona w górę. Potrzebujesz zmienić swoją naturę i wypełnić się Duchem Świętym. Błogosławię ci.

Dusza: O mój Jezu, jestem zmartwiona, że tak mało zrobiłam postępów w realizacji Twojego wezwania do doskonalszego życia! Miej miłosierdzie dla mnie i połóż na mnie swą dłoń, abym mogła Cię naśladować w dostojeństwie świętego życia. Amen.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Jezus: Masz jeszcze w sobie zbyt wiele życia doczesnego i pozwalasz się kierować porywami nagłego entuzjazmu zamiast łaską. Myślisz, że jest ci dobrze, kiedy odczuwasz doczesny zapał, i nie potrafisz być mi wierną w ciemnościach i obawach ducha. Proś Ducha Świętego, aby cię prowadził, złóż w Jego ręce twoje zdolności, aby cię skierował ku Bożym drogom miłości. Błogosławię ci.

Dusza: O Duchu Święty, przyjdź i wypełni mnie całą. O Maryjo, Matko moja, módl się za mnie i przywiedź mnie do Ducha Świętego, abym ja - tak jak apostołowie - zmieniła się w nowe stworzenie. Amen.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jezus: Kontemplujesz Najświętszą Maryję Pannę wniebowziętą z duszą i ciałem, ale nie kontemplujesz drogi, która doprowadziła Ją do tego wielkiego tryumfu, która była drogą przez Kalwarię. Jeśli Maryja cierpiała tak dużo i cierpiała dla mnie, to dlaczego ty także nie chcesz cierpieć? Wydaje ci się, że w twoim życiu zbierasz jedynie gorycze. Ale jeśli cierpisz dla miłości Boga, to każda gorycz jest ziarnem wiecznej chwały. Przyjmij krzyż, jeśli chcesz osiągnąć chwałę wiecznego zwycięstwa. Błogosławię ci.

Dusza: Pociągnij mnie do siebie, o Dziewico nieskalana, i daj mi wielkiego ducha cierpliwości i pokoju. Przyciągnij do Boga moją rodzinę i moje dzieci i spraw, aby wszyscy zostali zbawieni na wieczność. Amen.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Jezus: Najświętsza Maryja Panna jest najsłodszą królową. Złóż Jej pokłony twej duszy i kochaj Ją z całego swojego serca. Pobożność do Najświętszej Maryi Panny jest ostatnią deską ratunku zbawienia dla świata zagubionego i dla twojej duszy. Dlatego dbaj w swoim sercu o tę pobożność, kontemplując chwałę twojej Matki i recytując pobożnie różaniec. Różaniec i twoja szczególna miłość... Wiem o tym, że różaniec cię wyzwoli z desperacji, otwierając świetlane drogi pobożności i świętości. Różaniec jest dla ciebie pociechą w życiu i łańcuchem, który wiąże z Bogiem. Błogosławię ci.

Dusza: Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie łaski, które mi dałeś, i proszę Cię, daj mi dar wytrwania w dobru. Spraw, abym przez Twoją dobroć także i ja została ukoronowana w niebie! Amen.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości